Leefblind / Leesblind

Leefblind

Met Leefblind wordt bedoeld, dat je door “een blinde vlek” niet die doelen bereikt, welke wel binnen jouw bereik liggen. Ook hier wordt weer gewerkt met spiertesten. Deze methode is ontwikkeld door Coby Schasfoort-Spanbroek.

Wilt u een bepaald doel bereiken, maar lukt u dat op de één of andere manier niet dan zoeken we d.m.v. spiertesten waar de blokkade ligt. Deze blokkade wordt dan opgeheven door het gebruik van diverse technieken en oefeningen.

Ook angsten kunnen op deze manier beheersbaar worden, bijvoorbeeld angst voor de tandarts, examens, spinnen etc.
O.a. angst en stress kunnen zorgen voor diverse klachten waarvan u misschien niet direct het onderlinge verband ziet.

Dyslexie/Woordblind

Woordblind worden kinderen en volwassenen genoemd die problemen hebben met lezen en schrijven. Kinderen die kampen met dyslexie ondervinden vaak problemen die hieruit voortkomen, zoals gebrek aan concentratie, faalangst, stress en een verstoorde energiehuishouding.

De methode van Coby van Schasfoort-Spanbroek is gericht op het overwinnen van, of tenminste adequater omgaan met leer- en leefproblemen die gerelateerd zijn aan stress-situaties die ontstaan wanneer een mens belemmerd wordt in zijn eigen stijl van leren. Ook hier werk ik met spiertesten en worden de blokkades opgeheven of verminderd door middel van technieken en oefeningen, vanuit de oorspronkelijke Toegepaste Kinesiologie.

Men krijgt hierdoor o.a. méér energie, waardoor het omgaan met de dyslexie minder moeite kost en men meer tijd en zin heeft om dingen te doen die energie opleveren, zoals voor kinderen het buitenspelen, omgaan met leeftijdsgenoten of sporten. Wel zal men dagelijks oefeningen moeten doen, maar deze zorgen in de praktijk nauwelijks voor weerstand omdat ze maar heel kort duren.